Sesli Komut Türkçe İngilizce Fransa Almanya

Op. Dr. Esra Çabuk Cömert Kimdir?

 

Kozmetik Jinekoloji

Op.Dr. Esra Çabuk Cömert

 
1982 yılında Samsun’da doğan Esra Çabuk Cömert, ilkokul ve ortaokulu Ünye’de tamamladı. Lise eğitimimi Tekirdağ Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. 2007 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl Başkent Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünü kazandı.
 
2011 yılında Başkent Üniversitesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak mezun oldu. 2011-2015 yılları arasında Ankara Yenimahalle Devlet Hastanesi, Diyarbakır Hani Devlet Hastanesi, Yozgat Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamladı.
 
Özel HRS Hastanesi ve Özel Minasera Hastanesi’nde bir müddet çalıştıktan sonra kendi muayenehanesini açarak hastalarına hizmet vermeye başladı. 14 yıllık tecrübesi ile hizmet alanları ağırlıklı olarak Tüp Bebek ve Genital Estetik alanları şeklinde devam etti. Yine birçok Laparoskopik ve Histereskopik ameliyatlarda uygulamalarıma devam ediyor.
 
COGA‘nın (Cosmetic Gynecology Academy) kurucusu olan Esra Çabuk Cömert, son 5 yıldır Kozmetik Jinekoloji eğitimleri vermektedir. Bugüne kadar yerli ve yabancı 80 doktora kozmetik jinekoloji eğitimi vermiştir. Eğitimlerini sınırlı sayıda kontenjan ile genel ve bireysel olarak vermektedir.

Kozmetik Jinekoloji

Katıldığı Kurslar

 

 • TMFTD tarafından USG (ultrasonografi) Kursu (2011-2014)
 • İnfertil Hastalara Tedavi Yaklaşım Modaliteleri Kursu (2014)—TSRM Derneği tarafından
 • Estetik Jinekolojik Kursu (2012)—Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği
 • Erken Fetal Gelişim Kursu (2014)—ISUOG
 • II.DÜZEY Laparoskopi Kursu (2013)
 • Laparoskopik Jinekolojik Cerrahide Güncel Uygulamalar (2014)—Jinekoljik Endoskopi Derneği
 • İlk trimester Ultrasonografi Kursu (2015)–Perinatal Tıp Vakfı
 

Kozmetik Jinekoloji

Yayınları

 • Outcomes in 12 gynecologic cancer patients with brain metastasis: a single center’s experience Esra ÇABUK CÖMERT1 , Tevfi k Berk BİLDACI1 , Burcu KISA KARAKAYA1 , Nefi se Çağla TARHAN2 , Özlem ÖZEN3 , Salih GÜLŞEN4 , Polat DURSUN1 , Ali AYHAN1 Turk J Med Sci 2012; 42 (3): 385-394
 • ENDOMETRİYAL STROMAL SARKOM TANISI İLE TAKİP EDİLEN 11 HASTANIN KLİNİKOPATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ VE BU TIP OLGULARDA LENFADENEKTOMİNİN YERİ; BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ DENEYİMİ Esra Çabuk Cömert1, Berk Bildacı1, Burcu Kısa Karakaya1, Polat Dursun1, Özlem Özen2, Ali Ayhan1 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2008-2, Sayfa 31-37
 • GIANT STROMA OVARII MIMICKING ADVANCED STAGE EPITELIAL OVARIAN CARCINAOMA AND LITERATURE REVIEW Berk Bildacı1, Esra Çabuk Cömert1, Burcu Kısa Karakaya1, Polat Dursun1, Özlem Özen2, Ali Ayhan1 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2008-2, Sayfa 31-37
 • GEBELİKTE GÖRÜLEN ADNEKSİYAL KİSTLER:BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Esra Çabuk Cömert1, Berk Bildacı1, Burcu Kısa Karakaya1,Filiz F. Yanık TJOD DERGİSİ 2010
 • VIN II-VIN III TANISI ALAN HASTALARDA SKİNNİNG VULVEKTOMİ PROSEDÜRÜ:15 HASTALIK VAKA SUNUMU Burcu K. Karakaya1, Esra Cabuk Cömert1, Berk Bildaci1, Özlem Özen2, Polat Dursun1, Ali Ayhan Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2010-2,sayfa 31-37
 • POSTPARTUM HEMORRAGHE REQUIRING BLOOD TRANSFUSİON:CASE SERIES Esra Çabuk Cömert Filiz F.Yanık,Polat Dursun,Göğsen Önalan THE 4TH Congress of the SEESPM
 • MATERNAL CHARACTERISTICS AND PERINATAL OUTCOMES IN PREGNANCIES WITH ABNORMAL 50GR ORAL GLUCOSE CHALLENGE TEST AND NORMAL 100 ORAL GLUCOSE TOLARENCE TEST RESULTS
 • Esra Çabuk Cömert,Derya Eroğlu,Filiz Yanık
  Erken Evre Endometrium Kanserinde İnferior Mezenterik Arter Üstü Lenf Nodu Metastazını Değerlendirilmesi ve Bunun Klinik Önemi Uzmanlık Tezi Esra Çabuk Cömert,Ali AYHAN
 • 2010 PRAG JİNEKOLOJİ ONKOLOJİ KONGRESİ SÖZEL VE YAZILI POSTER SUNUMLARI

facebook İnstagram Youtube
Whatsapp